Company Profile

        บริษัท ไทย ฟุตบอล เอเจ้นท์ จำกัด(Thai Football Agent Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการเป็นตัวแทนในการเจรจาซื้อขายนักฟุตบอลกับสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย และในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับ FIFA Players' Agent License อย่างถูกต้องจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA (Federation International de Football Association)

รูปแบบการดำเนินงานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • 1. Representing a football player to negotiate an employment contract with a club การเป็นตัวแทนนักเตะเพื่อเจรจาหาสโมสรในการเล่นฟุตบอลอาชีพ และเจรจาต่อรองผลตอบแทนที่เหมาะสม

  • 2. Representing a football club to negotiate the transfer of a football player between two clubs การเป็นตัวแทนเจรจาการย้ายนักเตะจากสโมสรหนึ่งไปอีกสโมสรหนึ่ง

 

  Vision

      การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเป็นตัวแทนนักฟุตบอลอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ

  Mission

      ในปี 2561 บริษัท ไทย ฟุตบอล เอเจ้นท์ จะขยายการให้บริการในเรื่องการยุติกรณีพิพาทระหว่างสโมสรและนักเตะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในระดับประเทศหรือระดับฟีฟ่า และการให้บริการการเป็นตัวแทนสโมสร เมื่อมีคดีฟ้องร้องจากนักฟุตบอลไปถึงฟีฟ่า และส่งเรื่องมาที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายฟุตบอล

Current Situation about Football Player Agency

          สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ FIFA (Federation International de Football Association) กำหนดให้การซื้อขายนักฟุตบอลต้องมีตัวแทนในการเจรจาตกลงเงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวนักฟุตบอลและสโมสร โดยผู้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักฟุตบอลได้ตามข้อกำหนดของ FIFA นั้นได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรธิดาของนักฟุตบอล และตัวแทนนักฟุตบอลที่ได้รับใบอนุญาตจาก FIFA ทั้งนี้การใช้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรธิดา เป็นตัวแทนนักฟุตบอลมีข้อจำกัดในหลายประการ เช่น ขอบเขตในการเจรจาที่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในประเทศไทย ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของ FIFA การได้รับการคุ้มครองจาก FIFA กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างนักฟุตบอลและสโมสรต้นสังกัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเมื่อนักฟุตบอลใช้ตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจาก FIFA

         ในหลายปีที่ผ่านมา วงการฟุตบอลไทยได้พัฒนาขึ้นและกำลังก้าวสู่ความเป็นฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัว จะเห็นได้จากจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และจำนวนนักเตะต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาเล่นในประเทศไทย (ไทยพรีเมียร์ลีก ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2) องค์ประกอบสู่การพัฒนาเป็นฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มรูปแบบนั้นประกอบไปด้วย สโมสร ผู้ฝึกสอน นักฟุตบอล และตัวแทนนักฟุตบอล อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในวงการฟุตบอลไทย ก็คือ การแสวงหาผลประโยชน์ของตัวแทนนักฟุตบอลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2553 ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ขออนุญาตจากทาง FIFA เพื่อจัดสอบตัวแทนนักฟุตบอล (FIFA Players' Agent License) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

        ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทไทย ฟุตบอล เอเจ้นท์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต FIFA Players' Agent License ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจการเป็นตัวแทนนักฟุตบอลที่เป็นองค์ประกอบสำคัญค่อการก้าวไปสู่ความเป็นฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัว การเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลในการเจรจาสัญญาว่าจ้างกับสโมสร การดูแลผลประโยชน์และการให้คำปรึกษาแก่นักฟุตบอลในกรณีเกิดข้อพิพาทกับสโมสร และการสร้างโอกาสให้กับนักฟุตบอลในเวทีที่สูงขึ้น